Notícies
Hisenda preveu l'aplicació de coeficients d'actualització per augmentar el valor cadastral en 1.668 municipis, que comprenen 7,4 milions d'immobles, i reduir-ho en altres 208, amb 1,9 milions d'immobles. Segons figura en el projecte de Llei de PGE per al proper any, això representa "una millora en l'aproximació dels valors cadastrals als valors de mercat”. No obstant això hem de tenir en compte que un major valor cadastral repercutirà en tots aquells impostos que es basen en les valoracions cadastrals com són Patrimoni, Transmissions *Parimoniales, Successions, etc.