Demandes
col·lectives
Procediments
especials

ESPECIAL CATALUNYA CAIXA

Al mes de juliol 2013, tots els afectats per preferents i obligacions de deute subordinat de Catalunya Caixa, van veure com els seus estalvis van ser canviats per accions, i a posteriori es van veure forçats a vendre aquestes accions al Fons de Garantia de Dipòsits, d'acord amb la resolució de 7 de juny de 2013, de la Comissió Rectora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ( BOE de 2013.06.11 ).

Amb aquest canvi, els afectats de Catalunya Caixa han recuperat entre un 34% i un 77% dels seus estalvis: concretament en el cas de les participacions, la quantia recuperada és d'un 34 % de mitjana, per el deute subordinat perpetu un 45% de mitjana, i per al deute subordinat amb venciment un 77,58% de mitjana.

El passat 20 de Novembre del 2013 l’Agència Catalana del Consum va finalitzar el procés d'arbitratge de consum per participacions preferents i deute, que s'havia iniciat el juliol de 2012., pel que en l'actualitat, l'única alternativa per recuperar els seus estalvis és la via judicial. Informi-se’n. .