Blog
02/02/2014 - Autor: Ramon Font
Una de les especificitats que va introduir a Espanya el Reial Decret 1006/85, va ser el de les denominades clàusules de rescissió, estipulades per al cas de rescissió unilateral del contracte de treball per part del jugador. >