Blog
26/05/2021 - Autor: RAMON FONT
L’indult és una mesura de gràcia que no és gens nova, atès que ve d’una llei que data del 1870, ni és gens extraordinari, ans al contrari, des de 1996 fins avui, el govern espanyol n’ha concedit un total de 10.652. >
29/09/2014 - Autor: Enric Botella
ELS ARXIUS PER PRIMERA ASSISTÈNCIA FACULTATIVA EN ELS PROCEDIMENTS PENALS SOBRE FETS DE LA CIRCULACIÓ >
02/02/2014 - Autor: José F. Sanchez
En dret, el testimoni és la persona que declara davant un tribunal sobre una sèrie de fets que coneix i que alguna de les parts del procediment considera rellevants per a la resolució de l'assumpte jutjat. N'hi ha tant en el procediment civil com en el penal, i la seva declaració rep el nom de testimoniatge. >
02/02/2014 - Autor: José F. Sanchez
Seguint l'esperit d'aquesta secció i amb la intenció que puguem conèixer els termes que utilitzem col·loquialment sense tenir un coneixement clar del que expressem, resulta interessant conèixer que és una calúmnia i què és una injúria. >
02/02/2014 - Autor: José F. Sanchez
Contràriament al que comunament es pensa , la figura jurídica de"imputat" no suposa l'atribució a la persona de la condició de culpabilitat , sinó que tan sols se li atribueix , de manera " suposada" , la comissió d'uns fets que podrien constituir un il · lícit penal. >