Blog
31/08/2023 - Autor: RAMON FONT


En l'era digital en què vivim, les xarxes socials han esdevingut una part integral de les nostres vides, permetent-nos compartir moments especials, expressar les nostres opinions i connectar amb altres persones d'arreu del món. No obstant això, com tota tecnologia, també tenen el potencial de ser utilitzades de manera inadequada i, fins i tot, perjudicial, especialment quan es tracta de menors i es posen en joc drets i responsabilitats que poden afectar a la seva privadesa i seguretat. Per això cal recordar que, al nostre país, amb l'objectiu de protegir la seva intimitat i benestar, està legalment regulada la prohibició de publicar fotos de menors a les xarxes —per terceres persones sense l’autorització dels pares o tutors legals—, per tal de salvaguardar els seus drets i garantir la seva protecció.

Una de les raons fonamentals per aquesta prohibició rau en el fet que els infants i adolescents són en una etapa vulnerable de la vida, en un període de desenvolupament crucial, on estan explorant la seva identitat i aprenent a comprendre el món que els envolta. Penjar fotos d'ells a les xarxes socials pot exposar-los a un alt grau de visibilitat pública, posant en perill la seva privacitat i donant lloc a possibles riscos com el ciberassetjament, l’assetjament, l’abús, la usurpació d'identitat i la manipulació de les seves imatges amb finalitats no desitjades —producte de la recopilació d'informació personal que pot ser utilitzada per tercers amb intencions malicioses, atès l'anonimat i la distància que ofereix l'entorn digital—, alhora que pot exposar-los a judicis i comentaris externs que podrien tenir un impacte negatiu en la seva autoestima i benestar emocional. La prohibició busca reduir aquest risc, donant als pares i tutors el control sobre la informació que es comparteix en línia sobre els seus fills.

Endemés, i pel que fa als pares —que si poden publicar fotos dels seus fills—, és important que prenguin consciència que el dret a controlar la pròpia identitat digital és fonamental. Quan els adults publiquen fotos dels seus fills i filles a les xarxes socials sense el seu consentiment, estan comprometent aquesta identitat digital abans que els menors siguin capaços de prendre decisions informades sobre el que volen compartir en línia. Quan ho fan, haurien de ser plenament conscients que aquest acte pot tenir repercussions a llarg termini, ja que les fotos poden ser accessibles durant tota la vida, malgrat que el fil o filla, un cop tingui capacitat de decidir, les vulgui rebutjar.

Aquesta fal·lera que tenen molts pares d’exposar públicament als seus fills a les xarxes socials —el que es denomina "sharenting”, terme que fa referència a la pràctica de publicació excessiva d’informació i fotos dels fills i filles a les xarxes socials per part dels seus pares—, pot afectar negativament els menors, ja que els està exposant, sense el seu consentiment, a un públic global. La prohibició de penjar fotos de menors els hauria de fer pensar i ajudar-los a combatre aquesta tendència.

Tanmateix, la prohibició de publicar fotos de menors a les xarxes és també coherent amb la Convenció sobre els Drets dels Infants, un tractat internacional ratificat per Espanya. Aquesta convenció estableix que els menors tenen dret a la privadesa i la protecció contra l'ús inadequat de la seva imatge. L'establiment de la prohibició de publicar fotos de menors a les xarxes socials està en línia, doncs, amb els principis fonamentals d'aquest tractat internacional, tendent a garantir el benestar dels més joves.

No obstant això, és important assenyalar que aquesta prohibició no significa que les fotos de menors no puguin ser compartides de cap manera. Sovint, es poden compartir fotos de menors en espais privats o restringits, com ara comptes de xarxes socials amb configuracions de privacitat adequades. Això permet als pares i tutors tenir un major control respecte de qui té accés a les fotos dels seus fills i, per a tant, minimitza els riscos associats a la seva divulgació pública.

En resum, la prohibició de penjar fotos de menors a les xarxes socials és una mesura fonamentada en la protecció de la privadesa, la seguretat i els drets dels menors. Aquesta prohibició reflecteix l'evolució de les lleis i les polítiques per abordar els reptes que presenta el món digital, assegurant que els drets i el benestar dels més joves siguin preservats mentre naveguen per aquest entorn en constant canvi.

Ramon Font

www.ramonfont.cat