Notícies


Segons les últimes notícies publicades en relació als PLANS DE PENSIONS, d’acord amb el que recull l'esborrany de l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos, els límits de desgravació es reduiran dràsticament, i passaran de 8.000 € l'any a 2.000 €. Per tant, al ser aquest any l'últim que es podran desgravar fins als 8000 € als plans de pensions, convé pensar si cal fer la màxima aportació.