Notícies


Malgrat la critica situació per la que travessen molts autònoms, durant aquest mes d’octubre el Govern  actualitzarà les quotes que han de pagar, d’acord amb el previst Real Decret-llei 28/2018 per a la revalorització de les pensions, que va preveure un increment progressiu de la cotització de les contingències professionals i per cessament d’activitat.

En concret, per l’any 2020 es va preveure:

- Cotització per contingències professionals passava a l’1,1%

- Cotització per cessament d’activitat passava al 0,8 %

D’acord amb això la quota a pagar aquest mes d’octubre ja vindrà actualitzada i en les properes setmanes s’abordarà el tema de la regularització dels mesos de gener a setembre.

Tanmateix no serà aquesta la única novetat sinó que molt probablement també vindrà carregada en el rebut, la part de la quota d’autònoms que la TGSS no va girar el mes de març.