Notícies


COMUNICAT DEL GRUP ASSESSOR BCN LEGAL GROUP, davant la situació d'urgència sorgida arran de la crisi de l'anomenat "coronavirus".

Davant d'aquesta situació, que està afectant i afectarà, de forma important, tant a les empreses en la seva activitat habitual, com als treballadors i usuaris en la seva vida normal, l'equip de BCN LEGAL GROUP treballa des de fa diverses setmanes, amb la finalitat d’avançar i proporcionar als seus clients (tant empreses com particulars) les mesures legals a implementar per minimitzar l'afectació que pugui tenir lloc.

En aquest sentit, s'ha pretès avançar-nos a la situació que prevèiem que podria plantejar-se en el nostre territori (davant les alertes que ja s'havien produït en altres països) amb la finalitat de poder oferir, als nostres clients, la seguretat i tranquil·litat que en el moment en què se'ls plantegi qualsevol situació que afecti l'activitat empresarial (tant per l'absència dels treballadors al seu lloc de treball, com per la cancel·lació de comandes) es procedirà de forma immediata a oferir-los les solucions jurídiques i econòmiques que s'hagin d'aplicar a cada cas concret.

L'equip de BCN LEGAL GROUP està en disposició de poder atendre qualsevol consulta que sobre el particular puguin plantejar-nos, així com implementar les mesures que corresponguin, en el seu moment oportú. Per a qualsevol informació poden trucar a el telèfon 938706756.

_____________________________________________________________________________

COMUNICADO DEL GRUPO ASESOR BCN LEGAL GROUP, ante la situación de urgencia surgida a raíz de la crisis del denominado “coronavirus”.

Ante esta situación, que está afectando y afectara, de forma importante, tanto a las empresas en su actividad habitual, como a los trabajadores y usuarios en su vida normal, el equipo de BCN LEGAL GROUP viene trabajando desde hace varias semanas, con la finalidad de adelantar y proporcionar a sus clientes (tanto empresas como particulares) las medidas legales a implementar para minimizar las afectaciones que puedan tener lugar.

En este sentido, lo que se ha pretendido es adelantarnos a la situación que preveíamos podría plantearse en nuestro territorio (ante las alertas que ya se habían producido en otros países) con la finalidad de ofrecer la seguridad y tranquilidad a nuestros clientes de que en el momento en que se les plantee cualquier situación que afecte a la actividad empresarial (tanto por la ausencia de los trabajadores en su puesto de trabajo como por la cancelación de pedidos) se pueda proceder, de forma inmediata, a ofrecerles las soluciones jurídicas y económicas que deban aplicarse en cada caso concreto.

El equipo de BCN LEGAL GROUP esta en disposición de poder atender cualquier consulta que sobre el particular puedan plantearnos, así como implementar las medidas que correspondan, en su momento oportuno.  Para cualquier información pueden llamar al teléfono 938706756.