News


Granollers, 23 de febrer de 2014
 
Benvolguts companys/es:
 
Us informem que el passat divendres 21 de febrer d’enguany, el Consell de ministres va aprovar el projecte de Llei d'assistència jurídica gratuïta, que amplia el número de beneficiaris que poden acollir-se a aquest servei i els llindars de renda que donen dret a aquest servei públic, per tal que "ningú quedi fora dels tribunals" per no tenir recursos, en paraules del ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón.
 
Doncs bé, l’advocacia catalana ha refusat l’esmentat projecte perquè considera que és un altre servei públic que quedarà malmès per l’Estat, tota vegada que no es comprèn com en un context econòmic difícil de retallades es cobreixin amb fons públics a persones que poden tenir suficients recursos econòmics, la qual cosa és injusta i deixa en entredit l’efectiva igualtat en la defensa dels drets dels ciutadans. A més, el text no resol les problemàtiques actuals i duplica la tramitació, burocratitzant més el servei, cosa que comporta una despesa pública innecessària i una dilatació inútil del reconeixement del dret a justícia gratuïta. Amb aquesta mesura el ministeri de Justícia mostra la manca de sensibilitat cap a un servei públic essencial com és el torn d’ofici.
 
A més, el projecte, extremadament centralitzador, comporta una invasió de competències autonòmiques que podrien suposar una rebaixa del 30% dels mòduls de pagament del torn d’ofici, uns mòduls ja històricament infravalorats, menystenint el treball professional i de qualitat que presten a Catalunya sis mil vuit-cents lletrats. L’advocacia catalana considera inacceptable que no es respecti la tasca dels advocats que presten el servei i alhora limiti la llibertat i independència del criteri de l’advocat en el seu exercici. És injust i indignant que la redacció de la Llei de justícia gratuïta prevegi que sigui l’advocat qui hagi d’assumir els costos d’una defensa que molts cops és pràcticament impossible i encara més improbable el seu cobrament en trobar-se el client en parador desconegut. Aquest menyspreu vers el treball de l’advocat d’ofici va en detriment del servei al ciutadà que veu malversat el seu accés a la justícia.
 
Els advocats catalans també consideren intolerable que en l’elaboració del text no s’hagi tingut en compte la seva opinió, ja que són els professionals que presten el servei del torn d’ofici i, per tant, els que millor coneixen les carències i necessitats reals per poder oferir un millor servei i garanties de defensa als ciutadans. Segons el president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, Miquel Samper, “La suma de les taxes judicials, la proposta de nova planta judicial i la possibilitat de què un advocat d’ofici estigui adscrit al torn d’un col·legi situat a cents de quilòmetres del domicili del justiciable, dissolen per complert la tutela judicial efectiva, i escapcen el poc que ens queda de l’Estat de Dret; la situació en què queda la justícia a Espanya és senzillament injusta per a tots espanyols”.
Per aquests motius, l’advocacia catalana presentarà propostes de modificació al text i no descarta mobilitzacions i mesures de protesta al respecte. No obstant, per suposat, l’advocacia catalana donarà sempre cobertura immediata a tots els sol·licitants de justícia gratuïta.
 
Atentament,
Ramon Ignasi Palau, Comissió de Comunicació