Notícies


“En general, s'han incrementat les actuacions en tots els ordres i activitats de competència inspectora”, ha detallat el cap d'Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social. A més, assenyala el cap d'Inspecció Provincial que “és important destacar que s'han localitzat un bon nombre d'irregularitats en contractes a temps parcial en els quals els treballadors desenvolupaven la seva activitat a jornada completa, per la qual cosa s'ha procedit a regularitzar aquesta situació, sense perjudici de les propostes d'infracció i liquidacions que corresponguin”.