Notícies


SOCIETATS, ATENCIÓ: Tots els llibres d’actes s’han de presentar, per a la seva legalització de manera telemàtica, abans dels 4 mesos següents al tancament de l’exercici social.

La “Dirección General de los Registros y del Notariado”, ha publicat una instrucció sobre legalització de llibres dels empresaris, que unifica els criteris, en aquesta matèria, i desenvolupa allò que disposa l’article 18 de la Ley 14/2013 de recolzament als emprenedors.