Notícies


La reforma de l'impost de societats té en suspens a bona part del teixit associatiu. Les AMPAS catalanes recelen de l'obligació de declarar per Societats. La Llei 27/2014 acaba amb les excepcions en presentar la declaració d'aquest tribut, expliquen experts en fiscalitat. “Si els ingressos eren inferiors a 100.000 euros anuals i estaven almenys sotmesos a retenció no hi havia obligació de declarar”, diu. Ara totes les petites entitats sense ànim de lucre hauran de rendir comptes davant Hisenda. No fer-ho implica multes de 200 euros. La normativa catalana d'associacions estableix que les entitats que hagin de presentar la declaració de Societats han de portar una comptabilitat completa. “La nova gestió obliga a recórrer a personal extern, un cost molt difícil d'assumir per les associacions