Notícies


La banca haurà d'avisar també als autònoms, i no només a les pimes, amb almenys tres mesos d'antelació si es va a produir una possible retallada en el seu finançament d'un 35 % o més, han acordat avui la majoria dels grups parlamentaris. El Consell de Ministres va aprovar a principis d'octubre un text segons el qual la banca informaria a les pimes davant una possible retallada de crèdit perquè aquestes empreses poguessin buscar vies alternatives de finançament, avís que ara s'estendrà també als autònoms. Aquesta decisió s'ha pres durant el debat del Congrés, que ha servit per aprovar el projecte de llei de foment del finançament empresarial.