Notícies
El Pla de Control Tributari de 2015 situarà a professionals, artistes i esportistes en el punt de mira prioritari de l'Agència Tributària

El Pla de Control Tributari de 2015 situarà a professionals, artistes i esportistes en el punt de mira prioritari de l'Agència Tributària. La AEAT ha intensificat les actuacions dirigides a detectar la utilització abusiva de formes societàries en activitats empresarials en les seves relacions amb socis, treballadors, administradors o persones vinculades, dirigides a una disminució improcedent de la tributació global. En aquest àmbit, en 2014 es van planificar 1.919 actuacions, un 8% més que en 2013.