Notícies
El projecte de llei de Foment del Finançament Empresarial arriba al Senat.

El projecte de llei de Foment del Finançament Empresarial arriba al Senat. La fi d'aquesta regulació és que el crowfunding es converteixi en una eina de finançament directe de projectes empresarials en les seves fases inicials al mateix temps que protegeix a l'inversor. Per a això, la llei fixa les obligacions d'aquestes noves plataformes, garantint que siguin transparents i que els inversors disposin d'informació suficients. L'import màxim de captació de fons per projecte de finançament participatiu a través de cadascuna d'aquestes plataformes no podrà ser superior a dos milions d'euros. Encara que serà possible la realització de successives rondes de finançament que no superin el citat import en còmput anual. Segons les esmenes a la llei incorporades ahir al text, “quan els projectes es dirigeixin exclusivament a inversors acreditats, l'import màxim anterior podria aconseguir els cinc milions d'euros. Una altra de les novetats d'aquesta llei consisteix a potenciar el MAB.