Notícies
La reforma fiscal mantindrà els coeficients d'abatiment per a plusvàlues inferiors a 400.000 euros, encara que aquesta quantia no s'aplicarà per a cada venda sinó al conjunt de plusvàlues que es generin a partir de l'1 de gener de 2015. Hisenda ha sucumbit a la pressió i ha reduït notablement el càstig fiscal a l'habitatge usat en la reforma fiscal. Així ho estableix una esmena del Grup Popular en el Senat registrada en la matinada del divendres.