Notícies


El Reial Decret Llei 16/2013 obliga a les empreses a registrar la jornada de treball de tots els treballadors a temps parcial, dia a dia, tenint que totalitzar-ho mensualment.

Un resum especificant les hores realitzades cada mes, ordinàries i complementàries, s’ha que donar-se al treballador juntament amb el full de nòmina.

El criteri de la Inspecció, en el supòsit de no tenir el registre d’hores del treballador a temps parcial o no entregar al treballador el resum d’hores mensual, farà que es consideri el contracte a temps complert, amb les conseqüència que això pugi comportar.