Notícies
Els Pressupostos Generals de l'Estat inclouen la pròrroga de l'impost sobre el patrimoni, entre uns altres. Amb la congelació de 2015, el *Iprem porta ja cinc anys sense moure's.

PRIMERES NOVETATS DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS.

a.    Els Pressupostos Generals de l'Estat inclouen la pròrroga de l'impost sobre el patrimoni, un tribut que la legislació vigent contemplava que desaparegués en 2015, que actualment declaren més de 173.505 contribuents. Les últimes dades mostren que la recaptació ascendeix a l'entorn dels 1.000 milions, una xifra rellevant en un context en què les comunitats no aconsegueixen complir l'objectiu de dèficit imposat per Hisenda.

b.    La base màxima de cotització pujarà un 0,25% en 2015, segons consta en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al proper exercici. Augmentarà en el mateix percentatge en què s'incrementaran les pensions. Així mateix, elevarà un 1% la base mínima de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA), fins als 884,40 euros mensuals. Més del 80% dels autònoms cotitzen actualment per la base mínima. El Govern ha decidit congelar per 2015 el *Iprem, índex que s'utilitza com a referència per a la concessió de beques, ajudes, subvencions o el subsidi per desocupació, entre uns altres. Amb la congelació de 2015, el *Iprem porta ja cinc anys sense moure's.