Notícies
Una incorrecta informació cadastral pot elevar el valor dels immobles i amb això la factura de tots els impostos que estan referenciats a aquesta variable i que majoritàriament fixen i cobren els ajuntaments. Els experts en fiscalitat recorden que en un entorn on es produeixen vendes d'immobles a pèrdua i les empreses estan encarregant multitud de valoracions del seu patrimoni és crucial que la informació amb la qual es determina el valor cadastral s'ajusti a la realitat. Sempre que l'última revisió dati de més de cinc anys i si el Cadastre ho autoritza, alguns ajuntaments estan canviant els seus valors. Depenent de l'any de la seva última revisió, així serà l'efecte. Si l'última dada és recent, podrà recollir la rebaixa de preus a partir de 2008, però si no havien revisat des de 2000, és molt probable que el resultat final sigui l'alça perquè caldrà reflectir tot el boom. I això últim és el que busquen molts consistoris.