Notícies
ECO-IUS CONSULTING, bufet multidisciplinari d'advocats i economistes associats, amb seu a Granollers, BUFET BOTELLA & MANICH i J. PANADÈS i ASSOCIATS, ambdós amb seu a Sabadell i FONT AUSIO ADVOCATS ASSOCIATS, amb seu a Barcelona, han procedit a la seva integració. La nova firma resultant de la fusió operarà sota la denominació de BCN LEGAL GROUP (BCN LEGAL & CONSULTING GROUP AIE). La integració dels quatre despatxos, amb una forta implantació en les seves respectives zones d'influència, fruit dels més de 40 anys de trajectòria professional d'algun dels seus socis, permetrà una millora en la prestació dels serveis jurídics i de consultoria que prestaven individualment i, es convertirà, en un dels operadors jurídics de referència a la zona de Barcelona.

 

BCN LEGAL GROUP, compta amb oficines obertes a Barcelona, Granollers i Sabadell, el que possibilita tan una important implantació en el territori, com una important presència multijurisdiccional.

Tanmateix, i als efectes de donar el millor servei als seus clients, BCN LEGAL GROUP, ha signat diversos acords amb prestigiosos despatxos col·laboradors i despatxos "best friends", tant a nivell nacional com internacional, amb l’objecte de poder acompanyar i assessorar als seus clients en qualsevol província del nostre territori o en qualsevol país de l'estranger .

D'aquesta manera, BCN LEGAL GROUP es constitueix com un dels principals bufets de la zona, tan per dimensió, presencia geogràfica i volum de treball, com per àrees d'especialització i personal laboral. Conformat per 8 socis  (Carlos Font Ausió , Joaquim Prat , Jose F. Sanchez, Enric Botella, Ramon Font , Elisa Manich, Jordi Panadès i Xavier Font) i diversos associats (advocats, economistes, ADE, graduats socials) i personal auxiliar, abasta els diferents ordres del Dret (mercantil, fiscal, social, administratiu, urbanístic, civil, penal, econòmic...) i, especialment, el Dret de l'empresa, donada la prioritària dedicació del nou despatx resultant, a conseqüència de la important labor realitzada pels despatxos fusionats, en l'àrea del servei empresarial.

L'esperit innovador, incorporant permanentment noves àrees d'especialització, i l'aposta per crear un equip en permanent formació, permet a BCN LEGAL GROUP prestar als seus clients, un assessorament d'alta qualitat en les diferents conjuntures, tant en l'àmbit públic, com en l'empresarial o personal , abordant , d'una manera altament satisfactòria, la resolució de conflictes en els molt diversos i canviants escenaris legals.