La
firma

Carles F. Font Ausió

Llicenciat en Dret el 1971

Advocat emèrit. Consultor senior i co-president honorific de BCN Legal Group. 


Exdegà del Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Granollers

Extresorer del Il·ltre. Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya”

Exvocal del Consell General de l'advocacia

Expresident de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya

Exprofessor de Tècnica Processal Civil de l'Escola de Pràctica Jurídica Joan Maria Xiol i Gasset

Membre del Patronat de les fundacions Adolfo Montaña, Hospital Asilo de Granollers i Antonio Roura

Autor de:

“El pago de la cuarta marital”

“Sobre el pago de las deudas dinerarias del art. 1170 del Código Civil”

Carles F. Font Ausió