Demandes
col·lectives
Procediments
especials

Si es titular d'accions, deute subordinada o qualsevol altre actiu del Bamc Popular que hagi perdut el seu valor, consulti'ns. L'ajuderem a recuperar els seus diners.