Blog
16/12/2015 - Autor: Ramon Font


Recentment (12.11.2015) el Tribunal Suprem acaba de dictar una sentència en la qual confirma l'anul·lació d'una sanció de trànsit per infracció greu, consistent en saltar-se un semàfor en vermell en un pas de vianants, interposada en funció de la imatge captada per un dispositiu 'foto-rojo” a Sant Sebastià. Aquesta sentència avala les múltiples anteriors dictades, en el mateix sentit, per diversos jutjats i tribunals d'instàncies inferiors.

L'Ajuntament de Sant Sebastià va recórrer la sentència d'instància que anul·lava una sanció imposada per la comissió de la infracció greu en matèria de tràfic, consistent a sobrepassar un semàfor en vermell, en aquest cas en un pas de vianants.

La prova de la infracció es va obtenir mitjançant el dispositiu denominat 'foto-rojo” que va captar la imatge del vehicle en sobrepassar el semàfor en aquesta fase, constant en les actuacions la seqüència de deu fotografies. L'anomenat "foto-rojo" és un sistema de càmeres (normalment dues) que capten cada moviment que es produeix en el lloc cap on estan enfocades, que normalment sempre coincideixen amb semàfors col·locats en punts estratègics, i que controlen el lloc cada vegada que l'ambar es torna en vermell. El sistema 'foto rojo' es basa, doncs, en la captació d'imatges abans i després del pas del semàfor.

En la sentència del TS es recull que el 'foto-rojo' no està sotmès al control metrològic en els termes establerts per la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, pressupost per dotar de validesa probatòria a les imatges que capta, sent "exigible" que el dispositiu "quedi subjecte a control metrològic perquè les seves fotos tinguin valor probatori".

A més, la sentència impugnada desacredita l’argumentació de l’Ajuntament en el sentit de el 'foto-rojo' sí empra un paràmetre subjecte a mesurament, en concret, "el lapse de temps en què hi ha el semàfor en fase vermell", el que va comportar que el litigiós es centrés a determinar si aquest lapse de temps té rellevància per a la prova de l'il·lícit o si, més aviat, aquest lapse de temps forma part del sistema d'activació i desactivació del dispositiu o si es tracta del tram de temps que es selecciona des d'una imatge captada per un sistema de vídeo, o dit d'una altra manera: "si la prova depèn de captar una imatge d'un vehicle sobrepassant un semàfor en fase vermella, el que no exigeix ​​cap mesurament, o si aquesta prova depèn del temps en que s'activa el dispositiu o del temps es seleccionen imatges ".

Segons indica el TS, "és cert que el dispositiu fa constar hora i data, però la infracció i la integració del tipus, no depèn d'aquesta dada temporal: es comet per sobrepassar el semàfor en vermell, al marge del dia i hora. Aquesta dada certament té rellevància jurídica a efectes de la prescripció de la infracció, però una cosa és la constància del moment de la infracció i una altra que la conducta, per a ser il·lícita, depengui del moment cronològic en què es realitza ".

Aquesta sentencia implica que la majoria de sancions ( que son de l’ordre de centenars de milers) imposades per determinats ajuntaments (a la nostre comarca son famoses les de l’Ajuntament de Les Franqueses ) que utilitzen aquests dispositius que prenen una imatge quan un vehicle es salta el semàfor en vermell, poden ser il·legals.