Blog
23/03/2023 - Autor: EVA GARCIA-MIGUEL REYES
L'última sentència del Tribunal Suprem ha establert noves directrius per a regular aquestes targetes i protegir els consumidors

Les targetes revolving han estat objecte de controvèrsia a Espanya a causa del seu alt interès i a la dificultat per a cancel·lar-les. Aquestes targetes són emeses per bancs i entitats financeres i permeten als consumidors realitzar compres a crèdit amb interessos elevats. Recentment, l'última sentència del Tribunal Suprem ha establert noves directrius per a regular aquestes targetes i protegir els consumidors.
 

El Tribunal Suprem va dictaminar que els interessos que es cobren en les targetes revolving han de ser considerats usura si superen en més de dos punts l'interès mitjà dels préstecs al consum. A més, es considera que les clàusules que estableixin un interès mínim fix són abusives i no poden ser aplicades.
 

Aquesta sentència és un gran pas endavant en la protecció dels drets dels consumidors. Les targetes revolving s'han utilitzat durant molt de temps com una eina per a endeutar als consumidors a un interès extremadament alt, la qual cosa ha portat a moltes situacions financeres insostenibles. La nova sentència del Tribunal Suprem és, doncs, un clar senyal que aquest tipus de pràctiques abusives no seran tolerades.
 

No obstant això, queda per veure com s'utilitzarà aquesta sentència en la pràctica. Els bancs i les entitats financeres hauran d'ajustar les seves pràctiques i revisar els seus contractes per a complir amb les noves regulacions. A més, s'espera que hi hagi un augment en els processos judicials relacionats amb les targetes revolving i els consumidors afectats per pràctiques abusives.
 

Tanmateix, la sentència del Tribunal Suprem també ha obert el debat sobre la regulació financera a Espanya. Molts han argumentat que la falta de regulació efectiva ha permès que les entitats financeres escodrinyin als consumidors a través de targetes revolving, conjuntament amb altres productes financers d'alt interès que també els han ofert.

Per a tant, s'espera que aquesta sentència pugui un pas cap a una major regulació i protecció dels drets dels consumidors, que ajudi a fer que les practiques bancaries siguin més transparents i honestes.

Eva García-Miguel

Advocada