Blog
26/09/2016 - Autor: PEDRO SOMACARRERA
>
02/11/2015 - Autor: PEDRO SOMACARRERA
>
10/09/2014 - Autor: Pedro Somacarrera
Aquesta és la pregunta última que es fan moltes persones, que em pot arribar a passar si, per una banda decideixo no pagar la hipoteca i, de l'altra, el banc no m’admet la dació en pagament? >