Blog
08/02/2016 - Autor: RAMON FONT
>
08/07/2014 - Autor: BCN Legal Group
A partir de 05/04/14 les retencions als autònoms professionals serà del 15% quan el volum de vendes no superi els 15.000,- euros >
09/06/2014 - Autor: Joaquim Prat
Hisenda s’està movent, preparant la nova fiscalitat, ara que sembla que la crisi s’està començant a superar. >
21/03/2014 - Autor: Pedro Somacarrera
>
25/02/2014 - Autor: BCN Legal Group
El Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el reglament que regula les obligacions de facturació, ha establert una important novetat, especialment per a totes aquelles persones (empresaris, autònoms, etc.) que realitzaven petites compres per a l'exercici de la seva activitat professional i les comptabilitzaven mitjançant els tiquets de compra que els eren facilitats pel subministrador (com gasolines, menjars, petites despeses de papereria o taxis, etc.). >
02/02/2014 - Autor: Joaquim Prat
El títol d’aquest article, per definir exactament el que vull explicar, no era fàcil de posar en poques paraules. Per ser més exacte, el que hauria hagut de dir era: “Alerta amb treure diners del banc i guardar-los a casa, perquè Hisenda, al cap d’un temps, podria quedar-se’n la meitat”. >