Blog
29/09/2014 - Autor: Enric Botella
ELS ARXIUS PER PRIMERA ASSISTÈNCIA FACULTATIVA EN ELS PROCEDIMENTS PENALS SOBRE FETS DE LA CIRCULACIÓ >
02/02/2014 - Autor: José F. Sanchez
En dret, el testimoni és la persona que declara davant un tribunal sobre una sèrie de fets que coneix i que alguna de les parts del procediment considera rellevants per a la resolució de l'assumpte jutjat. N'hi ha tant en el procediment civil com en el penal, i la seva declaració rep el nom de testimoniatge. >
02/02/2014 - Autor: José F. Sanchez
Seguint l'esperit d'aquesta secció i amb la intenció que puguem conèixer els termes que utilitzem col·loquialment sense tenir un coneixement clar del que expressem, resulta interessant conèixer que és una calúmnia i què és una injúria. >
02/02/2014 - Autor: José F. Sanchez
Contràriament al que comunament es pensa , la figura jurídica de"imputat" no suposa l'atribució a la persona de la condició de culpabilitat , sinó que tan sols se li atribueix , de manera " suposada" , la comissió d'uns fets que podrien constituir un il · lícit penal. >