Blog
07/03/2019 - Autor: Eva Garcia-Miguel


El passat dia 1 de març el Consell de Ministres del govern espanyol va aprovar un Real Decreto Ley emmarcat en el que, segons ells, era el primer dels que han d’anar venint durant les properes setmanes sobre mesures socials, i en el que sota l’enunciat genèric de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i amb l’objectiu d’eliminar la bretxa salarial, la conciliació laboral i la coresponsabilitat, prenia una sèrie de decisions, algunes de les quals, com l’augment del permís de paternitat i la igualtat de remuneració, han estat abastament comentades per tots els mitjans de comunicació i tots els tertulians i opinadors. No obstant això, en aquest Real Decreto Ley es va aprovar una altra mesura de la que pràcticament ningú se’n ha fet ressò. Em refereixo a la modificació de la Ley Orgánica 3/2007 per a la igualtat efectiva d’homes i dones en relació als plans d’igualtat a les empreses.

 

I aquesta, tot i que no hagi estat una mesura estrella i per tant no hagi tingut el ressò ni s’hagi comentat com les altres abans esmentades, té molt de calat, sobretot per les petites i mitjanes empreses, perquè significa l’obligatorietat fàctica per a moltes d’aquestes (la majoria) de tenir de fer quelcom al que fins ara no estaven obligades. L’esmentada mesura, al referir-se al fet en concret, obliga a que els plans d’igualtat que aquella citada Ley Orgánica disposava per a empreses de més de 250 treballadors, ara sigui obligatori per a totes les empreses de més de 50 treballadors.

 

D’aquesta manera, a partir d’ara totes les empreses de més de 50 treballadors hauran de confeccionar i tenir aprovat un pla d’igualtat efectiva entre homes i dones (tècnicament anomenat “pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones”) i això ho hauran de fer dins d’un període transitori màxim, que aquella disposició reglamentaria estableix com de 1 any per les empreses d’entre 150 i 250 treballadors, 2 anys per les de 100 a 150 treballadors i 3 anys per les de 50 a 100 treballadors. La no realització i aprovació d’aquests plans d’igualtat pot comportar importants sancions. Per tant és qüestió d’estar alerta per part de totes les empreses de més de 50 treballadors que fins ara no tenien aquesta obligació legal, per tal de començar a treballar en l’elaboració d’aquests plans d’igualtat en previsió de que, arribada la data màxima en la qual serà exigible la seva implantació, la Inspecció no hagi de començar a sancionar.