Blog
12/01/2022 - Autor: BCN LEGAL GROUP
La norma va entrar en vigor al dia 31 de desembre de 2021, a excepció d'unes certes matèries que entraran en vigor als tres mesos de la seva publicació >
14/07/2021 - Autor: BCN LEGAL GROUP
Si algun treballador agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la incapacitat temporal (IT) en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. >
31/05/2021 - Autor: BCN Legal Group
>
30/04/2021 - Autor: EVA GARCÍA-MIGUEL REYES
A partir de l’1 de gener d’enguany ha entrat en vigor el desplegament total de les llicències per maternitat i paternitat que l’article 48 de l’Estatut dels Treballadors va anar incorporant de manera progressiva. >
08/03/2021 - Autor: RAMON FONT
>