Àrees
d'activitat

Serveis legals i de consultoria internacional

Conscients de la importància que la internacionalització té per als nostres clients, hem construït una àmplia xarxa d'oficines internacionals a través de prestigiosos despatxos col·laboradors i despatxos "best friends", de diversos països, dissenyada per facilitar l'accés dels nostres clients a un assessorament legal de la més alta qualitat, en qualsevol jurisdicció internacional.

D'aquesta manera podem escometre directament la implantació d'una nova empresa en un altre país, obrir seu d'una empresa que ja està en funcionament en el nostre, o assessorar en l'expansió del negoci pel que fa a activitats i serveis complementaris i/o relacionats amb els que actualment s'estan desenvolupant.

Així, BCN LEGAL GROUP acompanya al client en tot el procés d'internacionalització, des de la primera consulta fins a la implantació i seguiment del desenvolupament del projecte en el lloc de destinació. En definitiva doncs, assessorem a les empreses tant per iniciar un negoci a l'estranger, com per expandir el seu projecte nacional a altres mercats, bé externalitzant algunes de les seves activitats o bé localitzant part de la seva producció a l'estranger, oferint un assessorament específic en les operatives i transaccions empresarials, procurant així una pràctica jurídica integral en cadascuna de les fases de les operacions (planificació i estructuració mercantil i fiscal, revisió i auditoria legal i due diligence, contractació, finançament , compliment de requisits i exigències regulatòries ....)

De la mateixa manera acollim i assessorem als inversors i/o empreses estrangeres que volen invertir i/o implantar-se al nostre país, procurant-los, també, un assessorament legal de la més alta qualitat .

Actualment, entre els diversos projectes que estem assessorant, destaquen l’exportació i implantació a Colòmbia d’una planta (refineria) per la producció de biodiesel; la implantació d’una cadena de botigues de productes “delicatessen” catalans, també a Colòmbia; la construcció, per la seva posterior explotació industrial, d’una planta de prefabricats de formigó a Equador; i la impantació d'una empresa de distribució de maquinària industrial a Brasil. Tots aquests projectes son de capital 100% català.