Àrees
d'activitat

BCN LEGAL GROUP, considerant l'empresa com una realitat dinàmica, compta amb un servei especialitzat d'assessorament i assistència, per a tot el procés de creació i consolidació d'un negoci (tant " start up ", com " spin off " d'universitats o negocis tradicionals), possibilitant que el nou empresari pugui disposar d'unes prestacions integrals i necessàries per al desenvolupament, l'eficiència i l'excel·lència empresarial, a un cost molt reduït.

Aquest servei, d'assessorament integral, està previst per a tots aquells nous empresaris emprenedors que, disposant d'una idea, decideixen llançar el seu propi projecte i volen fer-ho en les millors condicions i amb la garantia de comptar, des del primer moment, amb un assessorament de qualitat i alt valor afegit.

BCN LEGAL GROUP facilita als nous emprenedors, no només la cobertura jurídica i legal que necessiten, sinó que a més, bé directament o a través de col·laboradors externs, s'ocupa d'aquelles qüestions de màxim interès per als emprenedors i per al bon fi del projecte, com la confidencialitat, la privacitat, la protecció de dades, l'estratègia de patents, la transmissió, venda i valoració d'intangibles, les aliances estratègiques, la possibilitat de crear ponts amb multinacionals, la contractació mercantil, les fórmules de finançament, el capital risc, l'expansió de la companyia, etc. Tanmateix també hem establert col·laboracions amb entitats i institucions, involucrades, com nosaltres, en el procés de recolzament del emprenedor.

I tot això, i atenent a les necessitats del client que s'inicia en el món empresarial, es realitza partint d'unes condicions econòmiques altament competitives i acords sempre amb les possibilitats d'aquell, bé minutant per acte, o bé a través paquets de serveis en quotes periòdiques.