Àrees
d'activitat
  • Representació d'esportistes
  • Prestació de serveis d'assistència esportiva, jurídic, fiscal i econòmica per a esportistes i clubs
  • Assessorament tributari fiscal
  • Negociació de contractes
  • Canalització d'inversions nacionals i internacionals
  • Gestió de patrimoni durant, i un cop finalitzada la vida esportiva
  • Constitució de societats titulars de drets d'imatge