Àrees
d'activitat

Dret Civil

 • Litigis judicials de qualsevol tipus (herències, dret de família…)
 • Arbitratges
 • Contractació civil en general (compravenda, lloguers…)
 • Consumidors i usuaris
 • Dret de família (separacions, divorcis, filiacions, etc.)
 • Dret successori (herències, redacció de clàusules testamentaries especials, etc.)
 • Dret hipotecari (constitució i procediment hipotecari)
 • Patents i marques
 • Estrangeria (contractacions, nou reglament…)

Dret Penal

 • Litigis penals per faltes o delictes
 • Delictes fiscals i delictes monetaris
 • Propietat industrial i altres delictes relacionats amb l’activitat empresarial
 • Accidents de treball i circulació
 • Imprudències derivades d’activitats professionals