Àrees
d'activitat

Dret Fiscal

 • Règim fiscal de persones físiques i jurídiques
 • Planificació fiscal i anàlisi del impacte dels canvis
 • Estructura tributària de les operacions de finançament
 • Reestructuració fiscal de grups empresarials i assessorament en les relacions entre empreses pertanyents al mateix grup.
 • Assistència jurídica en les inspeccions fiscals i davant les diferents administracions tributàries
 • Recursos davant l’administració jurisdiccional
 • Comptabilitats
 • Auditoria de comptes

Dret Tributari

 • Assessorament fiscal ordinari
 • Planificació i assessorament de la tributació dels grups d’empresa
 • Tributació directa i indirecta.
 • Règims tributaris especials
 • Tributacions de no residents i de residents a l’estranger