Àrees
d'activitat
 • Constitució i transformació de societats i de tot tipus d’estructures. associatives (associacions, fundacions, cooperatives, societats personals…)
 • Compravenda de societats i/o actius. Fusions, absorcions i transformacions.
 • Discussió, negociació de litigis comercials.
 • Estatuts, secretaria jurídica societària, juntes generals, control de filials, reestructuracions i preses de participació.
 • Responsabilitat dels administradors, suport jurídic a consellers, exercici i protecció dels drets del soci.
 • Acords de socis i sindicats, govern corporatiu i bon govern, relacions amb socis, defensa de minories i conflictes societaris.
 • Contractació mercantil (franquícies, facturació, importació-exportació, leasing, contractes d’agència, de distribució, etc.)
 • Assessorament jurídic extern d’entitats públiques.
 • Administració d’empreses.
 • Dissolucions i situacions de crisi.
 • Preconcurs i Concurs de creditors.